ΦΥΤΑ

ΦΥΤΑ

Westringia Fruticosa
7.0060.00
Μέγιστο ύψος 2μ./ Μέγιστη διάμετρος 5μ.