ΦΥΤΑ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΦΥΤΑ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Westringia Fruticosa
6.8060.00
Μέγιστο ύψος 2μ./ Μέγιστη διάμετρος 5μ.